લીલી પરિક્રમા / ગિરનાર પરિક્રમા

લીલી પરિક્રમા / ગિરનાર પરિક્રમા: આમ તો આ શબ્દ લોકબોલીમાં ખૂબ લાડથી અને પુરા ભક્તિભાવથી ” પરકમ્મા ” તરીકે બોલવામાં અને ક્યારેક તો લખવામાં પણ આવે છે. આ પરકમ્મા એટલે પરિક્રમા અને એટલે પ્રદક્ષિણા! અને આ શબ્દો જ્યારે યાદ આવે ત્યારે બે ઘટનાઓ જે બચપણથી જ મગજમાં ઘુસી ગઈ છે, તે જ યાદ આવે! એક … Read more

Sainik School Jamnagar Balachadi Admission Notification 2022

Sainik School Jamnagar Balachadi Admission Notification 2022 :National Informatics Centre (NIC), established in 1976 has rich experience in providing ICT and e-Governance support to the Government for the last 4 decades. It has emerged as a promoter of digital opportunities for sustainable development. NIC spearheaded the usage of Information Technology systems and services for enhancing the … Read more

Download Diwali Rangoli Design Pdf Book 2022

Download Diwali Rangoli Design Pdf Book 2022 દિવાળી રંગોલી ડીઝાઇન ૨૦૨૨ Download Diwali Rangoli Design pdf Book : Top 100 plus Rangoli Designs Ideas, Images, Photos, Easy Freehand Patterns for Diwali 2021 & New Year 2021: Hello everyone. Good Morning to all readers. Rangolis are nothing but handcrafted designs which has been curved out with love … Read more

મતદારયાદિ 2022 pdf ડાઉનલોડ/તમારા ગામ/વોર્ડની નવી મતદારયાદિ 2022 pdf electoral Roll gujarat Full List 2022

મતદારયાદિ 2022 pdf ડાઉનલોડ/તમારા ગામ/વોર્ડની નવી મતદારયાદિ 2022 pdf electoral Roll gujarat Full List 2022 મતદારયાદિ 2022 pdf ડાઉનલોડ : ગામની મતદારયાદિ pdf ડાઉનલોડ: વોર્ડની મતદારયાદિ pdf  ડાઉનલોડ: તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની નવી સુધારેલી મતદાર યાદી , PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો , ગુજરાત ગામ શહેર મતદાર યાદી 2022. ફોટોવાળી મતદારયાદિ 2022 પણ … Read more

LRD Result 2022 Selection List, Cut off Marks Out

LRD Result 2022 Selection List, Cut off Marks Out | Gujarat Police has published LRD Important Official Notification (04/10/2022), Check below for more details. Advertisement No. LRB/202122/2 Posts Name : Constable – Lokrakshak Result, Selection List, Marks and More Details: Click Here Cut off Marks : Document Verification List of Public Guard Recruitment Released on 28-06-2022 and Document Verification … Read more

Solar Rooftop Subsidy Gujarat | Apply Online, Documents, Total Cost

Solar Rooftop Subsidy Gujarat Solar Rooftop Yojana Gujarat Last Date 2022-23 : In a major initiative, Govt.. of India, under the National Solar Mission has set a target of 1,00,000 MW power generation through solar energy in the country including 40,000 MW to be contributed through solar rooftops in various sectors. solar subsidy in up 2022 … Read more

Indian calendar with Panchang, Festivals, Holidays and Horoscope for 2022

#1 Calendar 2022: 🌗 Free Android Hindi calendar 2022 app works without internet. Its an 2021 offline calendar app for all the people of India. 2022 Calendar contains Festivals 2022 , Holidays 2022, Panchang details, Auspicious days & Daily Horoscope for कैलेंडर 2022☀️ Get the best 2022 calendar download for FREE !!!! NOW.. COUNT YOUR [TET 1] – [TET 2] – … Read more