રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ – આરોગ્ય પ્રધાન કેન્સર પેશન્ટ ફંડ | મેળવો રૂ. 2,00,000/- સુધીની સહાય

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ (RAN) ની વિગતો અંદર “આરોગ્ય પ્રધાન કેન્સર પેશન્ટ ફંડ (HMCPF)” ની સ્થાપના 2009 માં કરવામાં આવી હતી.

તે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અને કેન્સરથી પીડિત ગરીબ દર્દીઓને 27 પ્રાદેશિક કેન્સર કેન્દ્રો (RCCs) પર તેમની સારવાર માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાની યોજના છે. તમામ 27 પ્રાદેશિક કેન્સર કેન્દ્રો (RCC)માં રિવોલ્વિંગ ફંડ બનાવવામાં આવ્યું છે અને રૂ. 50 લાખ તેમના નિકાલ પર મૂકવામાં આવશે.

કેન્સરના દર્દીને રૂ. સુધીની નાણાકીય સહાય. 2,00,000/- (રૂ. બે લાખ માત્ર) સંબંધિત સંસ્થા/હોસ્પિટલો દ્વારા તેમના નિકાલ પર મૂકવામાં આવેલા રિવોલ્વિંગ ફંડ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

વ્યક્તિગત કેસો, જેને રૂ.થી વધુની સહાયની જરૂર હોય છે. 2.00 લાખ મંત્રાલયને પ્રક્રિયા માટે મોકલવાના છે.

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિના લાભો :

રૂ.ની નાણાકીય સહાય. 2,00,000/- (માત્ર બે લાખ રૂપિયા) સારવાર માટે આપવામાં આવે છે.

*નોંધ – વ્યક્તિગત કેસો, જેને રૂ.થી વધુની સહાયની જરૂર હોય છે. 2.00 લાખ મંત્રાલયને પ્રક્રિયા માટે મોકલવામાં આવશે.

આ યોજના હેઠળ સારવારની યાદી –

 • રેડિયો થેરાપી અને ગામા નાઇફ સર્જરી/GRT/MRT/બ્રેકીથેરાપી સહિત તમામ પ્રકારની રેડિયેશન સારવાર.
 • હોર્મોનલ ઉપચાર સહિત સહાયક દવાઓ સાથે એન્ટી-કેન્સર કીમોથેરાપી.
 • બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન- એલોજેનિક અને ઓટોલોગસ
 • ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રક્રિયાઓ- PET સ્કેન સહિત.
 • ઑપરેબલ મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર માટે સર્જરી.

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિની પાત્રતા :

RAN ની અંદર હેલ્થ મિનિસ્ટરના કેન્સર પેશન્ટ ફંડ (HMCPF) માટેની પાત્રતા :

 • આ ફંડ કેન્સરથી પીડિત ગરીબી રેખા નીચે જીવતા દર્દીઓને આર્થિક સહાય પૂરી પાડશે.
 • માત્ર 27 પ્રાદેશિક કેન્સર કેન્દ્ર(RCC)માં સારવાર માટે સહાય સ્વીકાર્ય છે.
 • કેન્દ્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર /PSU કર્મચારીઓ HMCPF તરફથી નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર નથી.
 • જ્યાં કેન્સરની સારવાર માટે સારવાર/સુવિધાઓ વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં HMCPF તરફથી ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં

Rashtriy Arogya Nidhi

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ યોજનામાથી બાકાત

કેન્દ્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર /PSU કર્મચારીઓ સ્વાસ્થ્ય મંત્રીના કેન્સર પેશન્ટ ફંડ (HMCPF)માંથી નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર નથી.

જ્યાં કેન્સરની સારવાર માટે સારવાર/સુવિધાઓ વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં HMCPF તરફથી ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં.

ઑફલાઇન

 1. આ હેતુ માટે એક એપ્લિકેશન ફોર્મ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે, જે વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે અને તે નીચેના URL પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે –https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/45662929341448017999_0.pdf
 2. પછી દર્દીએ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે.
 3. એકવાર તે સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ જાય પછી, દર્દી અથવા અરજદારે તેને સારવાર કરતા ડૉક્ટર અને વિભાગના વડા દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી/સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર છે અને જ્યાંથી દર્દી સારવાર લઈ રહ્યો છે તે સરકારી હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ દ્વારા કાઉન્ટર-સહી કરાવવી પડશે.
 4. તમામ દસ્તાવેજીકરણ કાર્ય પૂર્ણ કર્યા પછી, અરજદાર/દર્દીએ નીચેનાને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવું જોઈએ –

વિભાગ અધિકારી, અનુદાન વિભાગ,

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય,

રૂમ નંબર 541- એ વિંગ, નિર્માણ ભવન,

નવી દિલ્હી-110011.

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો :

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ (RAN) હેઠળ નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે, દર્દીએ સબમિટ કરવું જરૂરી છે:

 • નિયત પ્રોફોર્મામાં અરજી ફોર્મ સારવાર કરનાર ડૉક્ટર દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષરિત અને સરકારી હોસ્પિટલ/સંસ્થાના તબીબી અધિક્ષક દ્વારા કાઉન્ટર-હાઈ કરેલ.
 • દર્દી/માતાપિતાની માસિક આવક બ્લોક/મંડલ વિકાસ અધિકારી/તહેસીલદાર/એસડીએમ/મ્યુનિસિપલ બોર્ડના સ્પેશિયલ ઓફિસર/જિલ્લા અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે, જે પ્રમાણિત કરે છે કે લાભાર્થી તેમના અધિકારક્ષેત્રના ક્ષેત્રમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા પરિવારનો છે જે સ્ત્રોત દર્શાવે છે. આવકનું આ હેતુ માટે અસલ પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.
 • સત્તાવાર સીલ સાથે રાજપત્રિત અધિકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત રેશન કાર્ડની નકલ
ઓફિશ્યિલ યોજના ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો અહિયાં ક્લિક કરો

1 thought on “રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિધિ – આરોગ્ય પ્રધાન કેન્સર પેશન્ટ ફંડ | મેળવો રૂ. 2,00,000/- સુધીની સહાય”

 1. Pingback: HSC General Result

Leave a Comment